O nas

Redaktorzy serwisu „Nauka o klimacie”: Aleksandra Kardaś, Marcin Popkiewicz, Anna Sierpińska i Szymon Malinowski. Zdjęcie: pyzz.

O nas

Poeta Charles Baudelaire napisał kiedyś, że „największą sztuczką szatana było przekonanie ludzi o tym, że nie istnieje”. Z wiedzą na temat przyczyn, charakteru i tempa zmiany klimatu jest podobnie. Mimo, iż z każdym rokiem przybywa danych pokazujących, że warunki panujące na Ziemi ulegają dynamicznym i radykalnym przemianom oraz że nauka dysponuje licznymi dowodami na temat przyczyn tych przemian, spora część opinii publicznej wciąż uznaje zmianę klimatu za przedmiot nierozstrzygniętego sporu naukowego. Misją naszego portalu jest dostarczenie Państwu w sposób przystępny i przejrzysty wiarygodnej, dobrze udokumentowanej wiedzy o systemie klimatycznym naszej planety.

Znajdziecie u nas:

 • informacje na temat najnowszych wyników badań dotyczących współczesnej zmiany klimatu (co się dzieje?),
 • wyjaśnienia zjawisk zachodzących w systemie klimatycznym (jak to działa?),
 • projekcje przyszłych zmian w systemie klimatycznym i ich konsekwencji (czego się spodziewać?)
 • opisy rozwiązań i działań pomocnych w ograniczaniu globalnego ocieplenia (co robić?)
 • opisy metod badawczych (jak to się robi?),
 • rozmowy z naukowcami (kto się tym zajmuje?)

i inne materiały oparte na źródłach naukowych oraz danych pomiarowych.

Redakcja Nauki o klimacie i przyjaciele podczas warsztatów integracyjnych (2021).

Nasz serwis tworzą (w kolejności alfabetycznej):

Szymon Bujalski – redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, dziennikarz, prowadzi w mediach społecznościowych profile „Dziennikarz dla klimatu”, autor tekstów m.in. dla „Wyborczej” i portalu „Ziemia na rozdrożu”

Dominika Duda – wsparcie mediów społecznościowych

dr Aleksandra Kardaś – redaktorka naczelna serwisu Naukaoklimacie.pl, fizyczka atmosfery, popularyzatorka nauki, autorka „Książki o wodzie”, współautorka podręczników „Nauka o klimacie” i „Klimatyczne ABC”, wiceprezeska zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej

prof. dr hab. Szymon Malinowski – założyciel i redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych, dyrektor Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współautor podręcznika „Nauka o klimacie”, prezes zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej

Michał Gan – wsparcie IT

dr Jakub Małecki – redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, glacjolog i popularyzator, autor bloga popularnonaukowego „GlacjoBLOGia”, współautor książki „Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu”

Michał Pękała – wsparcie IT

dr hab. Jacek Pniewski – redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, fizyk, popularyzator nauki, człowiek osobliwy, członek rady Fundacji Edukacji Klimatycznej

Marcin Popkiewicz – założyciel i redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, fizyk jądrowy, przedsiębiorca, dziennikarz, autor książek: „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i portalu „Ziemia na rozdrożu”

dr Agnieszka Sadowska-Konczal – koordynatorka Fundacji Edukacji Klimatycznej

Anna Sierpińska – redaktorka serwisu Naukaoklimacie.pl, popularyzatorka nauki, specjalistka w dziedzinie wpływu zmiany klimatu na środowisko przyrodnicze, sekretarz zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej

Wręczenie nagród „Popularyzator Nauki 2017”. Po lewej prof. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki UW , dalej redakcja serwisu „Nauka o klimacie” (Szymon Malinowski, Aleksandra Kardaś, Marcin Popkiewicz, Anna Sierpińska). Zdjęcie: pyzz.

Naszym celem jest szerzenie rzetelnej wiedzy naukowej w dziedzinie badań klimatu. Nie będziemy zajmować się politycznymi czy gospodarczymi aspektami opisywanych zjawisk. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu naukowego zamieszczane przez nas artykuły będą podlegać merytorycznej weryfikacji, prowadzonej przez członków Rady Naukowej Portalu Naukaoklimacie.pl.

W skład rady wchodzą wybitni polscy naukowcy aktywnie uczestniczący w badaniach rożnych elementów systemu klimatycznego i systematycznie publikujący wyniki swoich prac w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Członkami Rady Naukowej Portalu Naukaoklimacie.pl są:

 1. dr hab. Bogdan H. Chojnicki, specjalista zajmujący się wpływem warunków meteorologicznych na funkcjonowanie ekosystemów z Katedry Meteorologii Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 2. prof. dr hab. Piotr J. Flatau, fizyk atmosfery i oceanu ze Scripps Institution of Oceanography, University of California San Diego, USA, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk.
 3. prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski, fizyk atmosfery z National Center for Atmospheric Research, Boulder, USA.
 4. prof. dr hab. Krzysztof E. Haman, członek-korespondent PAN, członek Komitetu Geofizyki PAN, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. dr hab. inż Jacek W. Kamiński, Adjunct Professor, Centre for Research for Earth and Space Science, York University, Toronto, Kanada; visiting professor w Instytucie Geofizyki PAN.
 6. prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, członek-korespondent PAN, hydrolog i klimatolog z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu; zastępca przewodniczącego Komitetu Narodowego do spraw Badań Zmian Globalnych przy Prezydium PAN.
 7. prof. dr hab. Szymon P. Malinowski, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN.
 8. dr hab. Krzysztof Markowicz, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego; członek Komitetu Geofizyki PAN.
 9. prof. dr hab. Mirosław Miętus, klimatolog, Katedra Meteorologii i Klimatologii, Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.
 10. prof. dr hab. Jacek Piskozub, fizyk morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie; członek Komitetu Geofizyki PAN.
 11. prof. dr hab. Maciej Sadowski z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
 12. prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, biolog morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie; ​ Zastępca przewodniczącego Komitetu Badań Morza PAN.
 13. prof. dr hab. Joanna Wibig, klimatolog z Katedry Meteorologii i Klimatologii Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; ​członek Komitetu Narodowego do spraw Badań Zmian Globalnych przy Prezydium PAN.
 14. dr hab. Tymon Zieliński, oceanograf fizyczny, specjalista od aerozolu atmosferycznego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

Portal „Nauka o klimacie” jest prowadzony przez Fundację Edukacji Klimatycznej zarejestrowaną 12 lutego 2021 r.

Fundacja Edukacji Klimatycznej
Al. Wojska Polskiego 58/11
01-503 Warszawa

NIP: 5252851616
REGON: 388193403
KRS: 0000883035

nr rachunku bankowego: 49 1140 2004 0000 3402 8099 4220

Statut Fundacji Edukacji Klimatycznej

Zarząd Fundacji:

prof. dr hab. Szymon Malinowski – prezes zarządu
dr Aleksandra Kardaś – wiceprezes zarządu
Anna Sierpińska – sekretarz zarządu

Rada Fundacji:

 • dr hab. Jacek Pniewski – przewodniczący Rady
 • dr Magdalena Budziszewska – wiceprzewodnicząca Rady
 • prof. dr hab. Ewa Bińczyk
 • dr hab. Katarzyna Jasikowska
 • Zbigniew Bohdanowicz
 • Aleksandra Stanisławska
 • Antoni Bielewicz

Sprawozdania Fundacji:

Serwis „Nauka o klimacie” i Fundację Edukacji Klimatycznej można wesprzeć:

 • bezpośrednio poprzez darowizny wpłacane na konto Fundacji Edukacji Klimatycznej  (Al. Wojska Polskiego 58/11 01-503 Warszawa, KRS 0000883035, NIP: 5252851616, REGON: 388193403):
  • PLN: 49 1140 2004 0000 3402 8099 4220 (tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”)
  • EUR: 86 1140 2004 0000 3912 1893 4130 (tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”)
 • przekazując 1,5% podatku na rzecz Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego (KRS 0000218937), ze wskazaniem celu szczegółowego [darowizna dla „Nauki o klimacie”].

Działanie serwisu wspierają finansowo m.in. European Climate Foundation oraz Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego, a merytorycznie i organizacyjnie – Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

​O ile nie zaznaczono inaczej, nasze artykuły udostępniamy na licencji Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 PL) – zachęcamy do ich rozpowszechniania. Uwaga: licencja dotyczy tekstu, ilustracje są objęte oddzielnymi prawami.

Media społecznościowe

Facebook

Instagram

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

czytaj tutaj