W czasach Rewolucji Przemysłowej nie było globalnego ocieplenia.
„Dlaczego nie mieliśmy globalnego ocieplenia w epoce Rewolucji Przemysłowej? W owym czasie nie widziałeś drugiej strony ulicy, przez te wszystkie emisje węglowe i kłęby sadzy z kominów.’ (Alan Titchmarsh)

Emisje CO2 w czasach Rewolucji Przemysłowej były jedynie mikroskopijnym ułamkiem tego, co emitujemy obecnie.

Ilustracja przedstawia obraz, na którym namalowano wielkie palenisko, rozświetlające ciemny, ponury krajobraz.

Philipp J. de Loutherbourg: huta Coalbrookdale w nocy.

Rewolucja Przemysłowa to okres obejmujący wiek XVIII i wczesny wiek XIX wiek. Emitowaliśmy wówczas zaledwie mikroskopijny ułamek tego, co obecnie. W XVIII wieku globalne emisje CO2 ze spalania paliw kopalnych były na poziomie 3-7 milionów ton węgla rocznie. We wczesnym XIX wieku sukcesywnie rosły, osiągając 54 milionów ton węgla rocznie w 1850 roku. Obecnie wypuszczamy do atmosfery około 10 000 milionów ton węgla rocznie.

Zmiany emisji dwutlenku węgla

Rysunek 1. Zmiany emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w okresie 1751-2012, CDIAC

Emisje XVIII i początku XIX w. były zbyt małe, by istotnie wpłynąć na stan atmosfery w skali globu, choć blisko źródeł były silnie zauważalne.

Koncentracja dwutlenku węgla

Rysunek 2. Koncentracja dwutlenku węgla (CO2) w cząsteczkach na milion dla ostatnich 1100 lat, mierzona na podstawie pęcherzyków powietrza uwięzionego w rdzeniach lodowych (do roku 1977) i bezpośrednio (po roku 1958). Zaznaczony został rok 1769, w którym James Watt opatentował maszynę parową (pierwsza działająca maszyna parowa została wynaleziona 70 lat wcześniej, w roku 1698, silnik Watta był jednak znacznie wydajniejszy). W początkach Rewolucji Przemysłowej nasze emisje nie zmieniły jeszcze istotnie składu atmosfery. Źródła: Siple Station Ice Core, CDIAC; Law Dome, CDIAC; Mauna Loa, NOAA Earth System Research Laboratory.

Marcin Popkiewicz na podstawie: Skeptical Science, konsultacja merytoryczna: prof. Szymon P. Malinowski

Fajnie, że tu jesteś. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci poszerzyć lub ugruntować wiedzę.

Nie wiem, czy wiesz, ale naukaoklimacie.pl to projekt non-profit. Tworzymy go my, czyli ludzie, którzy chcą dzielić się wiedzą i pomagać w zrozumieniu zmian klimatu. Taki projekt to dla nas duża radość i satysfakcja. Ale też regularne koszty. Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu i rozwoju strony, przekaż nam darowiznę w dowolnej wysokości