Nie ma związku pomiędzy naszymi emisjami CO2 a wzrostem ilości CO2 w atmosferze
„Można łatwo pokazać, że nie ma korelacji pomiędzy emisjami CO2 a ilością CO2 w atmosferze. W ciągu trzech lat od 1979 do 1982 roku, gdy emisja CO2 spadła w wyniku wzrostu cen ropy, który drastycznie ograniczył zużycie, nie nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu ilości CO2 w atmosferze, co udowadnia, że to nie ludzie są główną przyczyną wzrostu koncentracji CO2” (Telegraph).

[tabs]