Category

Wykres na dziś

Category

Odchylenie średniej temperatury globalnej (po lewej) i w Europie (po prawej) od średniej z okresu przedprzemysłowego (lat 1850-1900). Osie poziome: czas (lata). Osie pionowe: odchylenie średniej rocznej temperatury dla kolejnych lat od średniej z lat 1850-1900 (przybliżenie okresu przedprzemysłowego). Poszczególne linie odpowiadają wynikom analiz dostarczanych przez różne zespoły badawcze (Met Office Hadley Centre – HadCRUT5, szarym cieniowaniem pokazano zakres możliwych wartości a linią – średnią z analiz, NASA GISS -…