Darowizny na rzecz Nauki o klimacie można też wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji Edukacji Klimatycznej

numer rachunku: 49 1140 2004 0000 3402 8099 4220
tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”

rachunek w EURO: 86 1140 2004 0000 3912 1893 4130
(tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”),

Fundacja Edukacja Klimatycznej
Al. Wojska Polskiego 58/11
01-503 Warszawa
KRS: 0000883035

Więcej o Fundacji Edukacji Klimatycznej przeczytasz na jej stronie internetowej.


Fundacja Edukacji Klimatycznej (KRS: 0000883035) jest Organizacją Pożytku Publicznego i możesz przekazać jej 1,5% swojego podatku dochodowego.

Baner. Fundacja Edukacji Klimatycznej to organizacja pożytku publicznego, pod opieką której działa Nauka o klimacie. Możesz przekazać jej 1,5% podatku dochodowego.