Darowizny na rzecz Nauki o klimacie można też wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy:

Fundacja Edukacja Klimatycznej
Al. Wojska Polskiego 58/11
01-503 Warszawa

NIP: 5252851616
KRS: 0000883035

numer rachunku: 49 1140 2004 0000 3402 8099 4220
tytuł przelewu: „darowizna na cele statutowe”

Statut Fundacji Edukacji Klimatycznej

Sprawozdania finansowe Fundacji Edukacji Klimatycznej:
Za rok 2021