97% naukowców uważa, że za globalne ocieplenie odpowiada człowiek? Już nie!

Często spotyka się stwierdzenie: 97% naukowców zgadza się, że to działalność człowieka powoduje obecne globalne ocieplenie. Niezupełnie…