Tag

efekt aerozolowy

Browsing

Kontynuacja artykułu członka naszej Rady Naukowej prof. Zbigniewa W. Kundzewicza oraz dr Rasmusa E. Benestada i Andrzeja Ceglarza. Czytaj pierwszą część. Sceptycy klimatyczni w przestrzeni publicznej Obecność informacji i materiałów dotyczących zmian klimatu w polskich mediach jest bardzo niska. Kundzewicz i in. (2017) dokonali analizy mediów w odniesieniu do Piątego Raportu (AR5) opracowanego przez Międzyrządowy Panel do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Uważa się, że AR5 był najistotniejszym raportem od początku…