biosfera

Browsing

Z powodu postępującej zmiany klimatu i wylesiania pożary stanowią coraz większe zagrożenie dla amazońskich lasów tropikalnych.