Za ocieplenie odpowiada ciepło przemysłowe „Przyczyną globalnego ocieplenia jest ciepło wytwarzane przez przemysł od XIX wieku, związane z produkcją energii jądrowej i spalaniem paliw kopalnych, zwanych też węglowodorami – węgla, ropy i gazu ziemnego. Gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla CO2, grają tu niewielką rolę, choć powszechnie uznaje się je za główną przyczynę ocieplenia”. (Morton Skorodin)

Uśredniony w skali globu strumień ciepła przemysłowego (a ściślej całego ciepła antropogenicznego) wynosi ok. 0,03 W/m2. Dla porównania, efekt związany ze zmianą zawartości gazów cieplarnianych wynosi 3,0 W/m2, czyli 100 razy więcej.

Zdjęcie przedstawia rozgrzane wnętrze gigantycznego pieca opalanego węglem

Palenisko węglowe w ciepłowni. Zdjęcie: Ryszard Parys, Dreamstime.com

Zawsze gdy spalamy paliwa kopalne, powstaje ciepło. To ciepło nie znika – rozprasza się w otoczeniu, ogrzewając je. W jak dużym stopniu ciepło odpadowe przyczynia się do ocieplania planety?

Wg Przeglądu Energetycznego BP 2013 całkowite światowe zużycie energii z paliw kopalnych i energii atomowej w 2012 roku wyniosło 11408 mln ton ekwiwalentu ropy. 1 tona odpowiada 42 GJ (gigadżulom). Roczne zużycie energii wyniosło więc

11 408 000 000 • 42 = 479 000 000 000 GJ.

W ciągu sekundy zużycie energii wynosiło w takim razie

479 000 000 000/365,24/24/3600 = 15 200 GJ/s = 15 200 000 000 000 J/s = 15 200 000 000 000 W

Powierzchnia Ziemi to 510 000 000 km2, czyli 510 000 000 000 000 m2.

Zużywana moc przypadająca na 1 m2 wynosi więc 15 200 000 000 000 W/510 000 000 000 000 m2 = 0,03 W/m2.

Ciepło przemysłowe - gazy cieplarniane

Dla porównania, dodatkowa moc otrzymywana przez powierzchnię Ziemi w wyniku działania gazów cieplarnianych wynosi 3,0 W/m2 (IPCC AR5 SPM Fig.5, NOAA), a więc 100 razy więcej.

Znaczna część wyemitowanego przez nas dwutlenku węgla pozostanie w atmosferze przez wiele tysięcy lat, ogrzewając powierzchnię Ziemi. Ta dodatkowa energia pochłonięta przez Ziemię będzie w sumie miliony razy większa od energii wyemitowanej podczas spalania paliw kopalnych (Archer 2008).

Marcin Popkiewicz, konsultacja merytoryczna: prof. Szymon P. Malinowski

Opublikowano: 15 stycznia 2014

Zasady komentowania na Nauka o klimacie

Nasza strona służy popularyzacji nauki. Chętnie odpowiadamy na pytania, ale nie akceptujemy spamu i dezinformacji.