To El Niño.
„W artykule opublikowanym w poważanym czasopiśmie Journal of Geophysical Research trzej badacze z Australii i Nowej Zelandii wykazali, że dominujący wpływ na klimat mają czynniki naturalne. Według nich dwudziestowieczne globalne ocieplenia i ochłodzenia można najwyżej w niewielkim stopniu powiązać z działalnością człowieka. Jak opisują, związek globalnych temperatur ze zjawiskami El Niño i La Niña jest na tyle silny, że nie pozostawia wiele miejsca na ocieplenie związane z antropogenicznymi emisjami dwutlenku węgla. Dostępne dane wskazują, że w przyszłości temperatury globalne będą w dalszym ciągu zmieniać się głównie w odpowiedzi na wymuszenia związane z cyklem El Niño – La Niña, aktywnością wulkanów i zmianami aktywności słonecznej.” (Climate Depot)

[tabs]