To freony
„Dane obserwacyjne pokazują, że freony oddziałujące z promieniowaniem kosmicznym spowodowały zarówno antarktyczną dziurę ozonową, jak i globalne ocieplenie (…) Całkowita zawartość freonów – cząsteczek niszczących ozon, a zarazem dobrze znanych gazów cieplarnianych – zmalała około roku 2000. Jednocześnie spadły temperatury powierzchni Ziemi” (Qing-Bin Lu).

[tabs]