Hmmm, tak, tak, za zwiększoną produkcję CO2 odpowiada człowiek. Tyle, że nie mam na myśli CO2, które jest wynikiem działalności gospodarczej ludzi. Chodzi o człowieka. Ponoć przemysł, transport i ogrzewanie produkuje łącznie ok. 25 miliardów ton CO2. A ile dostarcza konkretnie sam człowiek jako „ludź” ? Ano można policzyć: (…) Człowiek robi rocznie 10.512.000 oddechów po 0,7 dcm3 co daje 7.358,4 m3/rok wydychanego powietrza. Dalej to jest 309,05 m3/rok czystego CO2. Uwzględniając gęstość gazu otrzymujemy wynik ciężaru wydychanego przez człowieka dwutlenku węgla na 605,74 kg/rok. Zakładając ilość ludzi na Ziemi 6,7 miliarda otrzymujemy ilość CO2 wydychanego przez całą ludzkość na 4,058481369 mld. ton. Nieźle. (…)” (citisus, salon24)

[tabs]