Ekstremalne zjawiska pogodowe nie są powodowane przez globalne ocieplenie…
„Największe susze XX w. były prawdopodobnie zupełnie naturalnymi zjawiskami i w związku z tym ‘można zakładać, że w przyszłości podobne wydarzenia również będą się zdarzać’ twierdzą w ostatnim akapicie swojej pracy Narisma i inni. I zdarzać się będą! Następnym razem, gdy poważna susza opanuje jakiś rejon świata, a Al Gore i jemu podobni winić za to będą „odcisk węglowy” Twój i Twojej rodziny, zapytaj, dlaczego historia XX wieku zaprzecza ich hipotezie? To jest, dlaczego, w miarę jak Ziemia ogrzewała się w tempie i stopniu, jak twierdzą, niespotykanym od tysięcy lat, częstotliwość występowania dotkliwych susz regionalnych spadła.” (źródło: CO2 Science)

[tabs]