Dokładamy starań, aby na „Nauce o klimacie” publikowane były informacje pochodzące z profesjonalnych źródeł. W dużym stopniu są one dostępne publicznie – poniżej umieszczamy adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie.

Zestawy najczęściej potrzebnych wykresów

Carbon Brief logo Carbon Brief Data Dashboard NASA Climate Change NASA Climate Change – Vital Signs NOAA climate change logo NOAA Climate Dashboard
NASA sea level logo NASA Sea Level Change

Temperatura

Pomiary naziemne – seria HadCRUT Wykres Pomiary naziemne – seria NASA GISS Dane stacji Dane zagregowane Kolorowa mapka Ziemi Pomiary naziemne – seria NOAA GHCN Podsumowania okresowe
JMA Pomiary naziemne – seria JMA wykres Pomiary naziemne – seria BEST obrazek przedstawia strumień liczb Depesze meteorologiczne – OGIMET
kolorowa mapka świata Pomiary satelitarne – seria UAH Pomiary satelitarne – seria RSS Kolorowy wykres Pomiary w oceanach – Argo Marine Atlas

Gazy cieplarniane

wykres World Data Centre for Greenhouse Gases Wykres CO2 Pomiary koncentracji CO2 – NOAA Dane z poszczególnych stacji Krzywa Keelinga Pomiary CO2 na Mauna Loa – Scripps
kolorowa mapka świata Satelitarne pomiary CO2 – JAXA kolorowa mapka świata Satelitarne pomiary CO2 – NASA kolorowy wykres Wymuszanie radiacyjne – NOAA
Global Carbo Project Global Carbon Project Global Carbon Atlas kolorowy wykres Carbon Dioxide Information Analysis Center kolorowy wykres BP Statistical Review of World Energy

Promieniowanie słoneczne

wykres Pomiary – ACRIM wykres Aktualne pomiary (TSI) – SORCE wykres Aktualne pomiary (TSI) – PMOD
wykres Rekonstrukcje historyczne

Poziom morza

kolorowy wykres Pomiary satelitarne – University of Colorado AVISO Pomiary satelitarne – AVISO sea level Pomiary satelitarne topografii – NASA

Kriosfera

wykres Lód arktyczny – NSIDC wykres Objętość lodu arktycznego – PIOMAS wykresy Lód arktyczny – kompilacja wielu źródeł
Kula ziemska widoczna od bieguna północnego Zasięg lodu arktycznego – MASIE kolorowa mapka bieguna północnego Zasięg i grubość lodu arktycznego wykres Lód morski, dane liczbowe – NSIDC
Dwie mapki Grenlandii Topnienie powierzchniowe Grenlandii – NSIDC Mapka Grenlandii Satelitarne pomiary zmian masy Grenlandii fragment mapy Masa Grenlandii, dane historyczne – PROMICE
wykres Zmiany masy Antarktydy – TUD wykres Lód morski w Antarktyce – NSIDC kolorowa mapka Lądolody, dane liczbowe – NSIDC

Archiwalne dane o klimacie i reanalizy

Kolorowa mapa Ziemi Reanalizy – Climate Reanalyser Kolorowa mapka Europy Reanalizy – NOAA ESRL wykres Reanalizy, dane i wykresy – NOAA ESRL
wykres Reanalizy NCEP GFS kolorowa mapka Dane historyczne, przeglądarka NOAA obrazek przedstawia strumień liczb Depesze meteorologiczne – OGIMET
Weather Underground logo Dane historyczne – Weather Underground logo NOAA Dane paleoklimatyczne – NOAA

Projekcje klimatu

kolorowa mapka Prosta przeglądarka projekcji – USGS kolorowa mapka Przeglądarka projekcji University of Chicao kolorowa mapka Zaawansowana przeglądarka – KNMI

Kalkulatory i symulatory online

Kalkulator osobistego śladu węglowego Symulatory Uniwersytetu w Chicago Applety KCVS

Zbiory linków

logo Climate4you Climate4you logo Open Mind Open Mind logo Real Climate Real Climate
noaa logo NOAA pogoda i klimat Pogoda i klimat

Opublikowano: 15 września 2013

Zasady komentowania na Nauka o klimacie

Nasza strona służy popularyzacji nauki. Chętnie odpowiadamy na pytania, ale nie akceptujemy spamu i dezinformacji.