Dokładamy starań, aby na „Nauce o klimacie” publikowane były informacje pochodzące z profesjonalnych źródeł. W dużym stopniu są one dostępne publicznie – poniżej umieszczamy adresy stron internetowych, zawierających kluczowe dane i informacje o klimacie.