Często spotykamy się z zarzutem, że w tekstach na temat zmiany klimatu koncentrujemy się na dwutlenku węgla, pomijając inne gazy cieplarniane. Rzeczywiście, o pozostałych gazach piszemy dużo rzadziej, jednak nie wynika to z naszych uprzedzeń. Ze względu na swoje koncentracje oraz czas życia to dwutlenek węgla ma obecnie największy wpływ na klimat. Poniżej zebraliśmy dla Was artykuły na ten temat.

Para wodna – klimatyczny „dopalacz”

Choć para wodna jest gazem mającym największy wkład w ziemski efekt cieplarniany, nie może samodzielnie spowodować zmiany klimatu.

Mit: Para wodna jest najważniejszym gazem cieplarnianym, więc CO2 się nie liczy

Para wodna odgrywa dużą rolę w naturalnym efekcie cieplarnianym, jednak jego nasilenie obserwowane w ostatnich latach związane jest ze wzrostem koncentracji CO2.

Mit: To metan jest główną przyczyną ocieplenia

Wkład wzrostu koncentracji dwutlenku węgla w tempo nasilania się efektu cieplarnianego jest aktualnie blisko trzydziestokrotnie większy, niż wkład wzrostu koncentracji metanu.

                                         Więcej artykułów na temat metanu…

 

Mit: To freony

Ze względu na małe koncentracje w atmosferze, freony mają nieporównywalnie mniejszy wpływ na ocieplenie klimatu niż dwutlenek węgla.

Przed czym uchronił nas Protokół Montrealski?

Protokół Montrealski miał na celu ochronę warstwy ozonowej Ziemi poprzez redukcję emisji niszczących ozon substancji i… zadziałał.

Nowy nienowy gaz cieplarniany

Perfluorotributylamina (PFTBA) to medialny bohater ostatnich dni. Sławę zawdzięcza wynikom badań naukowców z Uniwersytetu w Toronto, którzy wykazali, że ten wykorzystywany w technice związek jest gazem cieplarnianym.

Mit: To przez ozon

Kwestie globalnego ocieplenia i dziury ozonowej są często ze sobą mylone.

Mit: CO2 poświęca się za dużo uwagi w porównaniu z innymi czynnikami

W przeszłości zachowanie klimatu Ziemi dyktowały procesy naturalne.
Obecnie, w czasach bezprecedensowego uprzemysłowienia, pojawił się nowy
mechanizm, który zadecyduje o naszej przyszłości.

Zmiany stężeń CO2, CH4 i N2O w ostatnich 800 000 lat: antropocen na sterydach

Średnia koncentracja dwutlenku węgla przekroczyłą w roku 2016 poziom 400 ppm.
A jak było wcześniej?