W cyklu spotkań online organizowanych przez serwis Nauka o klimacie i prowadzonych przez Szymona Bujalskiego, zaproszeni specjaliści (naukowcy i nie tylko) przybliżają słuchaczom zagadnienia związane ze zmianą klimatu. Tematem jest globalne ocieplenie, jego konsekwencje, możliwości przystosowania się do zachodzących zmian (adaptacja) oraz zapobiegania im (mitygacja).

Rozmów można słuchać na żywo na profilu Nauki o klimacie w serwisie Facebook (podczas spotkania możliwe jest zadawanie pytań). Poniżej zebraliśmy listę nagrań, aby łatwiej było do nich dotrzeć. A jeśli zamiast słuchać, wolicie czytać, zapraszamy do przeszukiwania naszej bazy artykułów.


Jak zmiana klimatu wpłynie na Polskę i resztę świata? Druga część raportu IPCC.

28 lutego 2022 r. opublikowano II część Szóstego raportu podsumowującego IPCC, mówiącą o konsekwencjach zmiany klimatu oraz możliwościach naszej adaptacji (przystosowania się) do zmieniających się warunków. O najważniejszych wnioskach płynących z raportu oraz o wpływie zmiany klimatu na Polskę i świat opowiadali

  • dr hab. Katarzyna Jasikowska (Instytut Socjologii UJ, klimatUJ),
  • dr Sebastian Szklarek (Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii, Świat wody),
  • Anna Sierpińska (Nauka o klimacie, Fundacja Edukacji Klimatycznej).

Jeśli zainteresowały Cię zagadnienia poruszone w rozmowie, przeczytaj też:


Adaptacja do zmiany klimatu. W czym nam pomaga bioróżnorodność?

Adaptacja (przystosowanie się) do zmieniających się warunków klimatycznych to jeden z głównych tematów opublikowanej w lutym 2022 drugiej części Szóstego raportu IPCC. W jaki sposób może nam w tym dopomóc podtrzymywanie bioróżnorodności? Jakie inspirowane naturą rozwiązania powinniśmy wdrażać w naszych miastach i poza nimi, żeby żyło nam się lepiej i bezpieczniej?

O te kwestie Szymon Bujalski wypytywał dr hab. Iwonę Wagner z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Jeśli zainteresowały Cię zagadnienia poruszone w rozmowie, przeczytaj też:


Jak zatrzymać zmianę klimatu? Trzecia część raportu IPCC.

4 kwietnia 2022 r. opublikowana została III część Szóstego raportu podsumowujące IPCC, mówiąca o możliwościach ograniczenia lub zatrzymania ocieplania się klimatu (mitygacji).

O najważniejszych wnioskach płynących z raportu rozmawiali:

  • prof. Szymon Malinowski (Nauka o klimacie, Wydział Fizyki UW),
  • Zbigniew Bohdanowicz (Wydział Nauk Ekonomicznych UW),
  • Anna Sierpińska (Nauka o klimacie, Fundacja Edukacji Klimatycznej).

Jeśli zainteresowały Cię zagadnienia poruszone w rozmowie, przeczytaj też:


Jak motywować (siebie i innych) do działań dla klimatu?

Czy przewidywanie rychłego upadku ludzkości może przynieść coś dobrego? Czy mówienie o problemach nie powinno być zastąpione rozmowami o rozwiązaniach?
Dlaczego choć o zmianie klimatu mówi się coraz więcej, wciąż niewiele osób chce się angażować? A jeśli już się angażujemy, to które działania mogą przynieść najwięcej korzyści?

Na te tematy rozmawiali z Szymonem Bujalskim:

  • dr Magdalena Budziszewska (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego),
  • dr Michał Czepkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • dr hab. Jacek Wasilewski (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego).