Indeks plam słonecznych pozwala na rekonstrukcję aktywności słonecznej w oparciu o łatwe do wykonania, prowadzone od setek lat…

Jak działa cyrkulacja oceaniczna? Dlaczego woda przemieszcza się z jednego rejonu w inny? Dlaczego gdzieś opada w głębiny…

W miarę ocieplania się klimatu, średni zasięg lodu morskiego w Arktyce spada. Jednak ostatnie rekordowo małe minimum odnotowaliśmy…