Cyrkulacja termohalinowa sprawia, że Europa zimą jest cieplejsza niż inne kontynenty na podobnej szerokości geograficznej. Ostatnio opublikowano pracę…

Pomimo zawirowań spowodowanych pandemią koronawirusa, Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu (IPCC) zmierza do zakończenia Szóstego Raportu Oceniającego (ang.…