Marcin Popkiewicz z redakcji naszego portalu w wykładzie „Ocieplenie klimatu. Fakty i mity” wyjaśnia skąd wiemy, że klimat się ociepla, jakie są dowody na to, że główną tego przyczyną jest wzrost stężenia atmosferycznego emitowanych przez nas gazów cieplarnianych, jakie problemy mogą wyniknąć z dużej i szybkiej zmiany klimatu oraz dlaczego niektórzy ludzie mogą mieć tendencję do odrzucania wiedzy o zmianie klimatu.

W wykładzie „Dylematy świata wzrostu i paliw kopalnych”, będącym kontynuacją poprzedniego wystąpienia, Marcin Popkiewicz bierze pod lupę nasze rosnące zużycie energii i innych zasobów, szukając przy tym rozwiązań służących nie tylko ochronie klimatu, ale też zasobów, wzmocnieniu naszej gospodarki i poprawie jakości życia.

Opublikowano: 9 czerwca 2016

Zasady komentowania na Nauka o klimacie

Nasza strona służy popularyzacji nauki. Chętnie odpowiadamy na pytania, ale nie akceptujemy spamu i dezinformacji.