Marcin
Popkiewicz z redakcji naszego portalu w wykładzie „Ocieplenie klimatu.
Fakty i mity” wyjaśnia skąd wiemy, że klimat się ociepla, jakie są dowody
na to, że główną tego przyczyną jest wzrost stężenia atmosferycznego
emitowanych przez nas gazów cieplarnianych, jakie problemy mogą wyniknąć z
dużej i szybkiej zmiany klimatu oraz dlaczego niektórzy ludzie mogą
mieć tendencję do odrzucania wiedzy o zmianie klimatu.

W wykładzie
„Dylematy świata wzrostu i paliw kopalnych”, będącym kontynuacją poprzedniego
wystąpienia, Marcin Popkiewicz bierze pod lupę nasze rosnące zużycie energii i
innych zasobów, szukając przy tym rozwiązań służących nie tylko
ochronie klimatu, ale też zasobów, wzmocnieniu naszej gospodarki i poprawie
jakości życia.