Przez ostatni rok intensywnie pracowaliśmy nad książką „Nauka o klimacie”, będącą połączeniem ciekawej i pisanej przystępnym językiem książki popularnonaukowej oraz recenzowanego podręcznika. Zadanie nie było łatwe, jednak teraz możemy ze sporą satysfakcją powiedzieć, że jesteśmy już na finiszu – po naniesieniu uwag recenzentów przekazujemy właśnie rękopis do wydawnictwa.

Zdjęcie przedstawia trzy ciemne syylwetki ludzi wpatrujących się w wyświetloną na dużym ekranie mapę świata w ciepłych kolorach

Zdjęcie: Bernard „Pyzz” Piechal i NASA Scientific Visualization Studio,
projekt okładki Anna Popkiewicz.

W książce wyjaśniamy mechanizmy działania maszyny klimatycznej, piszemy o dawnych zmianach klimatu, obecnej jego zmianie oraz prognozach na przyszłość (spis treści).

Recenzentami naszej książki są profesorowie Zbigniew Kundzewicz oraz Jacek Piskozub, obaj będący najwyższej klasy ekspertami w obszarze klimatu. Ponieważ w ocenie napisanej przez nas książki możemy nie być w pełni obiektywni, zacytujemy fragmenty opinii recenzentów.

Profesor Kundzewicz pisze m.in.:

Książka, którą recenzuję, ma szansę zająć szczególne miejsce na polskim rynku wydawniczym. Tak nowoczesnej i kompetentnej pracy wprowadzającej w obszar nauki o klimacie jeszcze w Polsce nie było. Skrócony kurs klimatologii napisany jest zrozumiałym, acz naukowo ścisłym, językiem. Wywód prowadzony jest przez Autorów bardzo przystępnie, klarownie i przekonywująco. Gratuluję efektu. Napisanie takiej interesującej pozycji, która tworzy spójną całość, jest wielką sztuką. Książka jest zwieńczeniem wielkiej pracy wykonanej przez Autorów prowadzących od roku 2013 portal internetowy „Nauka o klimacie”, gdzie publikowali artykuły, będące „kamieniem węgielnym i katalizatorem powstania” książki. (…)

Materia książki dotyczy skomplikowanego systemu klimatycznego, przy uwzględnieniu wielości czynników wpływających na klimat, które w złożony sposób (w tym – przez sprzężenia zwrotne) wiążą się z elementami klimatu. Autorzy dołożyli starań, by udokumentować materiał, stwarzając możliwość sięgnięcia do źródeł i weryfikacji informacji zawartej w książce. Podczas lektury przychodzi na myśl wiele pytań, na które odpowiedzi trzeba szukać gdzie indziej – Autorzy podpowiadają gdzie. Jak piszą Autorzy, nauka o klimacie „jest bardzo rozbudowana i kompetentne wypowiadanie się w jej zakresie wymaga sporej wiedzy”, której zdobywanie było dla Autorów wielką przygodą intelektualną. Czytelnik może odczuć entuzjazm Autorów, ich zainteresowanie i zaangażowanie w zgłębianiu tajników trudnej i obszernej dziedziny. W efekcie, Autorzy zyskali niezwykle szeroką, rzadko spotykaną, perspektywę. (…)

Nie znam równie błyskotliwie napisanej książki dotyczącej nauki o klimacie w innych językach, a więc możliwy, a nawet prawdopodobny, byłby sukces międzynarodowy tłumaczenia (np. na angielski, niemiecki, francuski, japoński, chiński, hiszpański i włoski). To jest właśnie książka, do której sam będę często wracał, gdy zechcę znaleźć porządnie zebrany, bogaty materiał.

Życzę Autorom i Wydawcom, by ta obszerna książka stała się bestsellerem. Przekazuję życzenie mickiewiczowskie – żeby ta książka trafiła pod strzechy. Moim zdaniem, pozycja ta zasługuje na wielkie zainteresowanie i popularność. Potencjalny krąg czytelników jest bardzo szeroki. Książka może i powinna stać się lekturą dla pracowników wielu dziedzin nauki, dla praktyków i decydentów, dla ludzi mediów, studentów i uczniów i dla szerokiej publiczności. Słowem – dla wszystkich, których interesują problemy współczesnego świata.

Profesor Piskozub pisze m.in.:

Recenzowana książka zapełnia bardzo istotną lukę na polskim rynku wydawniczym, wręcz bolesną dla każdego, kto uczy o klimacie, czy też zajmuje się popularyzacją współczesnej wiedzy naukowej na ten dość ważny temat. Jestem w stanie to ocenić, gdyż od lat wykładam kurs wykładów „Ocean i klimat”, obejmujący bardzo szeroki zakres zagadnień i praktycznie wszystkie omówione są w recenzowanej pracy. Obejmuje ona całokształt zagadnień i procesów związanych z klimatem (od fizyki atmosfery poprzez cykl węgla, oceanografię fizyczną, elementy wiedzy o kriosferze) oraz naszego wpływu na klimat, metody badań klimatu współczesnego i przeszłego oraz modelowania przyszłego, aż do aspektów społeczno-gospodarczych zmiany klimatu i możliwych sposobów choćby częściowego poradzenia sobie z nią (od mitygacji po geoinżynierię). Skierowana jest do czytelnika o pewnym przygotowaniu, jednak nie wykraczającym poza program liceum. Może zatem służyć zarówno jako popularna praca dla zainteresowanego amatora jak i podręcznik na pierwszych latach wielu kierunków studiów. Obecnie jedyne co można tym kategoriom odbiorców proponować to podręczniki w języku angielskim, raczej u nas niedostępne (kombinacja ceny, języka i braku tych prac w bibliotekach nawet uczelnianych). Dlatego bardzo gorąco popieram wydanie „Nauki o klimacie”, gdyż ze względu na aktualność opracowanego materiału, może to być główna książka, do której będzie można kierować studentów i pasjonatów jeszcze przez wiele lat. Książka napisana jest bardzo przystępnie (biorąc pod uwagę opisywaną materię), językiem który dla profesora nauk o ziemi wydaje się bardzo poprawny. Podział pracy na rozdziały jest logiczny. Bardzo dobre wrażenie robi materiał ilustracyjny pracy.

Uwagi do książki przekazało nam też wiele innych osób, zarówno specjalistów jak i sympatyków. Jesteśmy im głęboko wdzięczni, bo dzięki nim ulepszyliśmy liczne fragmenty książki a także uzupełniliśmy ją dodatkowymi, ciekawymi informacjami.

Według wstępnych ustaleń z wydawnictwem książka ma być dostępna w księgarniach we wrześniu. Dla czytelników mamy prezenty:

  • [wyczerpane]
    pierwszych pięć osób, które napiszą na adres kontakt@naukaoklimacie.pl, otrzyma książkę w prezencie;
  • książki w prezencie otrzyma również pięć osób, które do końca sierpnia napiszą najwięcej (merytorycznie wartościowych) komentarzy pod artykułami na portalu naukaoklimacie.pl oraz kolejne pięć osób, których aktywność na profilu FB NoK szczególnie (i pozytywnie) zwróci naszą uwagę; 
  • wszyscy, którzy do końca lipca wyślą na adres kontakt@naukaoklimacie.pl maila z tytułem „Promocyjne zamówienie książki ‘Nauka o klimacie’”, otrzymają książki z 40% rabatem.

Książki wyślemy natychmiast gdy tylko będą dostępne.

Jeśli uważasz, że temat zmiany klimatu i jego ochrony jest ważny, będziemy wdzięczni za każdą pomoc w propagowaniu książki, żeby dotarła do jak największej liczby osób.

Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś i Szymon Malinowski

[Aktualizacja] Nagrodzeni czytelnicy
 

Zgodnie z obietnicą, z pośród osób aktywnych na naszej stronie i profilu Facebook wyłoniliśmy osoby, które w podziękowaniu za ciekawe dyskusje otrzymają książki „Nauka o klimacie”.
Wymienione niżej osoby prosimy o przesłania na adres kontakt@naukaoklimacie.pl danych do wysyłki do dnia 30.11.2018. Po tym terminie nie możemy zagwarantować dostępności nagrody.

Komentujący na stronie:
alfa_y, grzeg8, Zbyszek Latos, Mariusz Kanu, Arctic Haze

Aktywni na Facebooku:
Patrycja Klukas, Jacek Baraniak, Andrzej Gąsiorowski, Piotr Fiertek, Witold Wysmułek