Zdjęcie przedstawia mówiącą, gestykulująca kobietę w średnim wieku.

Naomi Oreskes, druga Europejska Konferencja Technology Assessment w Berlinie, 2015. Zdjęcie: Adrian Grycuk (CC BY-SA 3.0 pl via Commons)

Naomi Oreskes, historyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego pokazuje długą, liczącą blisko 200 lat historię dochodzenia naukowców do wiedzy nt. możliwości wywołania globalnego ocieplenia klimatu poprzez emisję dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych. Pokazuje, jak prognozy sprzed kilkudziesięciu lat sprawdzają się na naszych oczach. Opowiada wreszcie, jak doszło do manipulowania opinią publiczną w celu wywołania przesadnego poczucia niepewności odnośnie dowodów naukowych i stanowiska naukowców względem globalnego ocieplenia. Wszystko ze pomocą działań opartych o wypracowaną przez przemysł tytoniowy strategię wymyślania wątpliwości – prowadzoną ponadto przez tych samych ludzi.