NASA poinformowała, że czerwiec był najgorętszym w historii pomiarów. Również według Japońskiej Agencji Meteorologicznej oraz amerykańskiej służby meteorologicznej NOAA tegoroczny czerwiec był najcieplejszy w historii. Tak ciepłego czerwca nie było nawet w 1998 roku, kiedy to na Pacyfiku panowało rekordowo silne zjawisko El Niño. Aktualnie mamy dopiero początek El Niño, które, według prognoz, swoje maksimum osiągnie za kilka miesięcy.

Zdjęcie przedstawia płaski obszar porośnięty rachityczną trawą i białe budynki z aparaturą naukową.

Rysunek 1: Stacja pomiarowa NOAA na Alasce, gdzie obserwuje się w tym roku rekordowo wysokie temperatury. Źródło: NOAA.

Rysunek 2: Odchylenia średnich temperatur czerwca 2015 od średniej dla czerwców z lat 1951-1980. NASA

Nie tylko czerwiec był wyjątkowo ciepły. Cała pierwsza połowa 2015 roku też była rekordowa. Średnia globalna temperatura jest już o ponad 0,8oC wyższa od średniej z lat 1951-1980.

Odchylenie temperatury powierzchni Ziemi  od średniej

Rysunek 3: Zmiany temperatur na Ziemi od 1880 do 20
15 roku. 2015 rok (uwzględnione pierwsze półrocze),
jest jak dotąd
najcieplejszym w historii pomiarów. Dane
NASA

A co z nagłaśnianą przez ostatnie lata przez zaprze
czających zmianie klimatu „Pauzą w ociepleniu”?
Możemy o niej zapomnieć, i to pomimo słabnącej aktywności słonecznej. Rozgłaszane ostatnio w
mediach popularnych prognozy o zbliżającej się epoce lodowcowej
nie mają żadnych podstaw.

Rysunek 4: Zmiany anomalii temperatury (czyli odchylenia od średniej wieloletniej) południowego Pacyfiku. El Niño (czyli
okres silnej dodatniej anomalii) zaczął się kilka miesięcy temu, ale nie osiągnął jeszcze wartości szczytowych, Źródło:
NOAA

Mając na uwadze, że maksimum ogromnej dodatniej anomalii temperatury na Pacyfiku, czyli zjawiska
El Niño, dopiero przed nami, będziemy z zainteresowaniem patrzeć na średnią temperaturę globu w
kolejnych miesiącach. Najprawdopodobniej ostatni re
kord średniej rocznej temperatury globu z
ubiegłego roku zostanie pobity. Czy kolejny, 2016 r
ok będzie jeszcze cieplejszy? Czas przyniesie
odpowiedź na to pytanie. Jednak dane pokazują jasno
: globalne ocieplenie postępuje.

Hubert Bułgajewski, autor bloga
Arktyczny Lód, konsultacja merytoryczna prof. Szymon Malinowski