Koncentracja gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla czy metan, wzrosła w ostatnim stuleciu w atmosferze do poziomu najwyższego od setek tysięcy lat, a prawdopodobnie od milionów lat. Zgodnie z podstawowymi, znanymi od XIX wieku prawami fizyki (w sytuacji, w której dopływ energii od Słońca ulegał w tym czasie tylko bardzo nieznacznym fluktuacjom), musiało to spowodować zmianę bilansu energetycznego planety i wzrost temperatur przy powierzchni Ziemi. 

Globalne ocieplenie jest obserwowane, jest niewątpliwie powodowane przez człowieka i pod wieloma względami bezprecedensowe w historii naszej planety. Dalsze spalanie paliw kopalnych w scenariuszu Biznes-jak-zwykle spowoduje, że w ciągu kilkudziesięciu lat średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrośnie mniej więcej o tyle, co w ciągu ok. 10 000 lat dzielących maksimum ostatniej epoki lodowej od znanego nam świata holocenu. I będzie dalej rosnąć w następnych stuleciach. Następstwa tego będą katastrofalne.

Naukowcy są zgodni co do przyczyn aktualnego globalnego ocieplenia – są nimi przede wszystkim emisje dwutlenku węgla z działalności ludzi. Nie ma na świecie ani jednej dużej organizacji naukowej, która w tej sprawie miałaby inne zdanie.

Rysunek 1. Po lewej logotypy wybranych, dużych organizacji naukowych, które w swoim stanowisku stwierdzają, że klimat Ziemi się ociepla, główną tego przyczyną są emitowane przez nas gazy cieplarniane – przede wszystkim CO2 ze spalania paliw kopalnych oraz będą z tego powodu poważne problemy. Po prawej logotypy wszystkich dużych organizacji naukowych, które mają odmienne zdanie, np., że się nie ociepla, a nawet jeśli, to jest to naturalna zmiana klimatu albo przyczyną nie są emitowane przez nas gazy cieplarniane lub nawet jeśli tak, to nie będzie to problemem.

Więcej o tym, co ma do powiedzenia nauka o zmianie klimatu, dowiesz się z naszej strony, a także z przygotowanej przez nas książki popularnonaukowej pt. „Nauka o klimacie”.

Możesz zacząć od tekstów:

Kto lub co powoduje obecną zmianę klimatu?

Tu znajdziesz artykuły, w których tłumaczymy, skąd wiemy, że współczesna zmiana klimatu (globalne ocieplenie) została spowodowana działalnością człowieka.

Co nie powoduje obecnej zmiany klimatu?

W historii Ziemi zdarzały się zmiany klimatu spowodowane różnymi czynnikami. Skąd wiemy, że to nie one przyniosły dzisiejsze globalne ocieplenie?

Mit: Ludzie są zbyt mało znaczący, by wpłynąć na klimat w skali planety

W obliczu sił natury, manifestujących się w postaci katastrofalnych powodzi czy huraganów czujemy się przytłoczeni i bezsilni. Czy możemy więc wywierać znaczący wpływ na całą planetę?

Mit: Nie ma empirycznych dowodów na antropogeniczność globalnego ocieplenia

W nauce istnieje tylko jedna rzecz lepsza niż wynik pomiaru – zgodne wyniki wielu niezależnych pomiarów wykonanych różnymi metodami. W przypadku globalnego ocieplenia takie właśnie istnieją.

„Nauka o Klimacie” bardzo dziękuje
firmie Cityboard Media za
inicjatywę, sfinansowanie i przeprowadzenie kampanii której celem
jest popularyzacja wiedzy na temat zmiany klimatu.
Cityboard Media

to firma z sektora reklamy outdoorowej i digitalowej, lider rynku
reklamy zewnętrznej w Polsce. Sieć outdoorowa obejmuje kilka tysięcy
nośników w 62 miastach, w całym kraju. W obszarze digitalu firma zajmuje
się tworzeniem strategii marketingowych, kreowaniem marek, budowaniem
nowoczesnych stron www, obsługą mediów społecznościowych i realizacją
kampanii reklamowych w internecie.